I deployed a small Vapor project I made using Docker. Every build re-downloads all dependencies, but dependencies do not change. It was time and network wasting.

So what can we do to solve this?

Actually, it is quite easy, Docker makes the decision according to the changes of the files at every step. So if we never changed…

Bir önceki yazımda Collection View’da daha rahat daha esnek ve daha performanslı layout tasarlamayı anlatmıştım. Eğer okumadıysanız: https://yusufozgul.com/blogs/CompositionalLayout/

Bu yazımda ise Collection View’un bir diğer yönü olan data kısmındaki yeni Diffable Data Source’u anlatacağım.

Bu zamana kadar nasıldı?

Collection View ya da Table View’u oluştururken ona data source veriyorduk, bu temelde bir protokol’ü implemente…

Collection View iOS 6'dan beri hayatımızda, table view’un aksine çok daha esnek yapılar sunmamıza olanak sağlayan collection view günümüzdeki bir çok uygulamanın çeşitli yerlerinde kullanılıyor. Ancak collection view’un da kendine göre sorunları ve problemleri var. Örneğin Bir collection view’un sadece tek akış yönü vardır. Bir sayfada hem dikey hem de…

Merhaba bu yazımda null safety ve bunun Dart dilinde nasıl ele alındığını ve kodumuzda nasıl kullanabileceğimizi aktaracağım. Ancak önce konuya girmeden önce anlamamız gereken bazı noktalar var.

Nedir bu null?

Null konusunu anlamak için biraz daha derine yolucuk edelim. Şimdiki durağımız bellek yani bildiğimiz RAM. Bellek bloklar halinde çalışır, ilgili bloktan verilerimizi yazarız…

Merhaba, bu yazım Swift’te kontrol yapıları nasıl kullanılır, farklı kontrol yapıları hakkında olacak. Kontrol yapıları kodlamamız içerisinde sıklıkla kullanmamız gereken kod parçacıkları oluyor. Gelin hep birlikte bakalım nasıl yapılıyor.

If Blokları

Kodlamaya ufak bir giriş yapmış olanların bile bileceği bu blok tahmin edersiniz ki yazdığımız kodun Boolean sonucuna göre işlem yapıyor ya…

Başlık biraz karışık oldu farkındayım ancak detaylı anlatınca daha iyi anlaşılacaktır. Bu yazıda kod bloklarımıza etiket nasıl verebileceğimize bakacağız.

İç içe for döngüsü yazıp belirli senaryolarda en dıştaki for döngüsünü kırıp ya da atlamayı nasıl yapabiliriz? Elbette uzun uzadıya if blokları yazmak pek mantıklı olmayacaktır, bunun basit çözümü olmalı değil…

Uygulamamızda ekranlar arası geçiş işlemi için bir segue oluşturmak ya da kod içerisinde present etmemiz gerekiyor. Ancak SwiftUI ile işler tamamen değişti. Bu yazıda üç farklı yöntem ile bir ekrandan nasıl diğer ekrana ulaşabileceğinizi anlatacağım, gelin başlayalım.

NavigationLink Kullanarak Geçiş

UIKit’te NavigationController’ımıza bir Buton ekleyerek bu butonla geçiş işlemi gibi diyebiliriz. …

Swift ile View Controller’ımız içinde herhangi bir döngü yardımıyla istediğimiz kadar view oluşturup bu viewları başka bir view’a subView olarak ekleyebiliyoruz. Ancak SwiftUI ile işler biraz değişti. Her kodu view oluşturmada kullanamıyoruz Xcode bize şöyle kızıyor “Closure containing control flow statement cannot be used with function builder ‘ViewBuilder’”.

Bu yazıda…

Yusuf Özgül

iOS developer @Trendyol

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store